13. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI 04 -06 KASIM 2020

KONGRE HAKKINDA

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 4-6 Kasım 2020 tarihlerinde 13. kez düzenlenecektir.

Ankara’da gerçekleşen kongremiz, Türkiye’nin en büyük karma enerji etkinliği haline gelmiştir. EIF Kongreleri; düzenlenmeye başlandığı günden itibaren enerji sektöründe önde gelen yerli-yabancı liderleri, bakanları ve yatırımcıları uluslararası bir platformda bir araya getirmektedir.

Bugüne kadar kongrelerimizin açılış konuşmalarına heyetleriyle birlikte; Suudi Arabistan, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, KKTC, Somali, Libya, Sudan, Mozambik Enerji Bakanları katılım göstermiştir.

Enerji sektörünün nabzını tutan kongremize geçen yıl; 200 konuşmacı, 14.000 + delege katılım göstermiş olup, bu nitelikli platformda delegeler Türkiye ve Dünya enerji piyasaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

Üst düzey kamu yetkilileri ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin konuşmacı olarak davet edildiği kongremizde bu yıl;


•    Dünya ve Türkiye Enerji Piyasalarının Değerlendirilmesi
•    Milli Enerji Bağlamında Türkiye’de Enerji Yatırımları
•    YEKA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
•    Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi
•    Güneş Enerjisi
•    Rüzgar Enerjisi
•    Jeotermal Enerji
•    Biyokütleden Enerji Üretimi
•    Hidroelektrik Enerji
•    Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
•    Petrol ve Gaz Arama, Üretim ve Dağıtımı
•    Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
•    Çevre ve İklim Değişikliği
•    Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi
•    Nükleer Enerji
•    Enerji Yatırımlarının Finansmanı
•    Enerji Güvenliği
•    Uluslararası Enerji Projeleri
•    Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
•    Ulusal ve Uluslararası Enerji Ticareti
•    Enerji Yatırımlarında Teknolojik Gelişmeler
•    Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon
•    Enerji Verimliliği
•    Akıllı Şehirler
•    Elektrikli Araçlar
•    Elektrik Depolama
•    Doğalgaz Depolama
•    Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
•    Atıktan Enerji üretimi
•    Biogaz
•    Enerji Yatırımları
•    Güneş Enerji Paneli
•    Güneş Enerjisi
•    Hidroelektrik Santral 
•    Çatı Güneş Enerjisi
•    Çatı GES
•    Enerji Nakil Hatları
•    Kojenerasyon
•    Güneş Enerji Haritası
•    Jeotermal Harita
•    Enerji Depolama
•    Fotovoltaik Pil  konu başlıklarını ele alacağız.

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından canlı yayınlar ile yakından takip edilecek olan EIF 2020, dünya enerji koridorlarında yer alan Türkiye’nin, ileriye yönelik gelişme sürecine önemli katkılar sağlayacaktır.

Dünya enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren EIF 2020 etkinliğinde buluşmak dileğiyle. Saygılarımızla.

Top